24 декември 2008

haiku

Трапеза щедра,
коледни вълшебства,
сам съм в нощта.


Джигъл, джингъл бел,
коледно звънче звъни.
Празнота ехти.