03 април 2009

От душа

Трептения

Бурна обич душата ми разкъсва.
Страст дере я с остри нокти.
Тъмен порив в огън я обгръща.
Морна сласт терзае я до болка.

Лед и огън пъплят из кръвта ми.
Нежност, грубост и омара
разтреперват тъй снага ми,
сякаш ярък дракон ме обгаря.

Мекота и твърдост- полъх нежен.
Радост и тъга- връх заскрежен.
Те грабват лудо моята душа
и потапят я във океан от чувства.

Вихрено се носи там,
подивяла в лед и плам.
Чака някой да я укроти,
Със страст – огъня да загаси.